„Marjanović Law“ podrazumeva Zajedničku advokatsku kancelariju Marjanović registrovanu kod Advokatske komore Srbije i Beograda u skladu sa primenljivim srpskim propisima.
Informacije i materijali sadržani na sajtu Marjanović Law su informativne prirode. Iako smo uložili sve neophodne napore da osiguramo tačnost informacija na našem sajtu, molimo Vas da imate u vidu da informacije i materijali objavljeni na sajtu ne predstavljaju bilo kakvu vrstu pravnog saveta i/ili zamenu za pravne savete i stoga se ne treba oslanjati na iste. Marjanović Law ne preuzima bilo kakvu odgovornost za štetu koja može da proizađe iz oslanjanja na informacije objavljene na našem sajtu.

Ništa što je objavljeno na sajtu Marjanović Law se neće smatrati osnovom za stvaranje odnosa advokat-klijent niti bilo kakvog drugog ugovornog odnosa sa Marjanovic Law.
Marjanović Law sajt može sadržati linkove koje upućuju na druge sajtove. Marjanović Law ne preuzima bilo kakvu odgovornost za sadržaj takvih sajtova.
Svi materijali i informacije objavljene na sajtu predstavljaju intelektualnu svojinu Marjanović Law. Zabranjeno je svako kopiranje, distribuiranja i/ili objavljivanje materijala i informacija sadržanih na sajtu bez prethodne pisane saglasnosti date od strane Marjanović Law.