Public Sector

Vlada Republike Srbije se nalazi u procesu privatizacije najvećih državnih preduzeća. Brojne kompanije iz različitih oblasti su u procesu prodaje ili će za njih javni pozivi uskoro biti objavljeni. Srpske kompanije su ostvarile saradnju sa klijentima širom Evropske unije, CEFTA i Evroazijske ekonomske unije. S druge strane, mnoge internacionalne kompanije su prepoznale potencijale i locirale svoje poslovanje u Srbiji, te državni sektor ostvaruje saradnju sa brojnim partnerima iz realnog sektora.
Naš tim eksperata je učestvovao, i dalje učestvuje u nekoliko velikih projekata u saradnji sa Vladom Republike Srbije, posebno u oblasti restrukturiranja, privatizacije i stečaja. Štaviše, mi pružamo punu podršku kompanijama koje započinju svoje poslovanje u Srbiji, u smislu transakcionih usluga, usklađenosti sa zakonskim propisima, antimonopolskih propisa, poreza, zaštite intelektualne svojine, nekretnina i zapošljavanja.