Energy sector

Energetski sektor beleži najveće transakcije, ali i najveće kontroverze poslednjih nekoliko decenija. Juna 2016. godine Vlada Republike Srbije usvojila je paket uredbi predstavljajući novu šemu podsticaja za obnovljivu energiju u zemlji, iz čega su proizašle brojne investicione mogućnosti u toj oblasti, sa posebnim fokusom na obnovljive izvore energije.
Imamo bogato iskustvo sa lokalnim i prekograničnim projektima, uključujući razvoj projekata i finansiranje, privatizaciju, restrukturiranje, kao i vođenje parničnih postupaka.