Retail Wholesale

Maloprodaja i veleprodaja obuhvataju najveći broj kompanija na svakom tržištu. Sa svojim preferencijalnim bilateralnim i multilateralnim trgovinskim sporazumima, Srbiji je otvoreno tržište od preko milijardu korisnika iz EU, Ruske Federacije, SAD, Kazahstana, Belorusije, Turske, zemalja CEFTA i EFTA. Tokom proteklih nekoliko decenija mnogi svetski poznati brendovi, ali i brendovi u potrazi za novim tržištima, uspostavili su jake veze sa lokalnim kompanijama, distributivnim kanalima, lokalnim vlastima, prepoznajući prednosti poslovanja u i kroz srpsko tržište.

Naš tim pruža širok spektar usluga u ovoj privrednoj delatnosti, od pravljenja nacrta komercijalnih ugovora, savetovanje u smislu usklađenosti poslovanja klijenata sa propisima koji uređuju zaštitu konkurencije, zaštite podataka, registracije poslovanja i izmene poslovnih podataka u Agenciji za privredne registre RS.