26. Septembar 2017

Predstavnici Marjanović Law uzeli su učešće na seminaru ”Institucionalni napori za unapređenje arbitraže“ koja je održana 22. septembra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učešćem u predmetnoj diskusiji dali smo svoj doprinos u razmatranju preduzetih napora u cilju unapređenja arbitraže u Srbiji.

 

Arbitraža, kao alternativni način rešavanja sporova, u Srbiji ima skoro stogodišnju tradiciju, pa je samo od 2006. godine, više od 250 stranaka iz raznih zemalja učestvovalo u međunarodnoj poslovnoj arbitraži na teritoriji Srbije. U Srbiji trenutno postoje dve stalne arbitražne institucije, Beogradski arbitražni centar (BAC) i Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije koja je osnovana 2016. godine, zamenjujući dve do tada postojeće samostalne arbitražne institucije pri Privrednoj komori Srbije.

 

Panelisti predmetne diskusije su bili Džejms Menc, zamenik generalnog sekretara u Nemačkoj arbitražnoj instituciji (DIS), zatim Vladimir Pavić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i potpredsednik Beogradskog arbitražnog centra, Senka Mihaj, partner u advokatskoj kancelariji Mihaj, Ilić & Milanović iz Beograda, kao i Miroslav Paunović, advokat iz Beograda i dugogodišnji arbitar Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije. Diskusijom je predsedavao i vodio Filip Boras, partner u advokatskoj kancelariji Baker McKenzie Austrija.

 

Učesnici seminara su iz izlaganja Džejmsa Menca bili u mogućnosti da se upoznaju sa radom Nemačke arbitražne institucije i novim rešenjima koja su doneta u cilju unapređenja rada i postupanja te institucije, dok je profesor Vladimir Pavić govorio o prvim iskustvima BAC-a i novinama u pravilima arbitražnog postupka definisanih Pravilnikom BAC-a (Beogradska pravila). Kako su Beogradska pravila prilično nova i u fazi implementacije, od izuzetnog značaja su bili komentari Džejmsa Menca, a koji se odnose na funkcionisanje Nemačke arbitražne institucije, kao jedne od vodećih arbitražnih institucija u svetu.

 

S tim u vezi, panelisti su u interaktivnoj diskusiji razmenjivali svoja iskustva iz dugogodišnje arbitražne prakse, sa posebnim fokusom na određena ,,problematična“ pitanja koja se javljaju u postupanju pred arbitražnim sudovima. Neke od značajnih tema koje su bile predmet panel diskusije su prosečna dužina trajanja arbitražnog postupka, sastav arbitražnog suda u zavisnosti od vrednosti spora, pitanje poverljivosti informacija iz arbitražnog postupka, troškovi postupka i dr.

 

Pored navedenog, predmet diskusije učesnika je bio novi institut u pravilima postupanja Nemačke arbitražne institucije pod nazivom “early case assesment”, koji je uveden u cilju stvaranja veće efikasnosti i ekonomičnosti postupka, s tim da je mišljenje znatnog dela učesnika diskusije da takvo rešenje trebe uzeti sa rezervom, budući da se istim prejudicira krajnji ishod postupka.

 

Kao advokatska kancelarija koja klijentima, između ostalog, pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja u arbitražnim postupcima, iskreno verujemo da će se u budućnosti održavati veći broj seminara sa ciljem da se privrednim subjektima ukaže na mogućnost alternativnog rešavanja sporova sa jedne strane, odnosno na napore koji se preduzimaju za razvoj i unapređenje arbitraže u Srbiji, sa druge strane.