Izmene i dopune Zakona o obligacionim odnosima

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o obligacionim odnosima (u daljem tekstu: ZOO), a koje počinju da se primenjuju od dana 11.03.2020. godine.

VIŠE >



Agencija za privredne registre preuzima vođenje Registra zdravstvenih ustanova od privrednih sudova 12. Oktobar 2020

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019) (u daljem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu dana 11.04.2019. godine, osim odredbe člana 115. stav 1. tačka 2. Zakona, koja se primenjuje istekom roka od 36 meseci od njegovog stupanja na snagu, članom 263 predviđeno je da će Agencija za privredne registre preuzeti vođenje Registra zdravstvenih ustanova od privrednih sudova.

Registar zdravstvenih ustanova pri Agenciji za privredne registre počeće sa radom od dana 12.10.2020. godine. S tim u v . . .

VIŠE >

Izmene i dopune Zakona o obligacionim odnosima 09. Mart 2020

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o obligacionim odnosima (u daljem tekstu: ZOO), a koje počinju da se primenjuju od dana 11.03.2020. godine. Izmene i dopune se odnose na formu overe saglasnosti trećih lica i punomoćja za zaključenje ugovora koji ima formu javno potvrđene (solomnizovane) isprave ili javnobeležničkog zapisa. Naime, navedena saglasnost i punomoćje se overavaju u formi overe potpisa (umesto dosadašnjeg zakonskog rešenja koje je predviđalo da ova dokumenta moraju biti overena u istoj formi koja se predviđa za overu ugovora). Dak . . .
VIŠE >

Otvoren konkurs za poziciju advokatski pripravnik 14. јан 2020

Advokatska kancelarija Marjanović Law proširuje svoj tim. Otvoren je konkurs za poziciju:   Advokatski pripravnik   Šta očekujemo od kandidata: • Diplomu Pravnog fakulteta • Aktivno znanje engleskog jezika • Znanje rada na računaru (MS Office paket programa) • Vozačku dozvolu B kategorije, aktivan vozač • Spremnost za usavršavanje i posvećenost radnim zadacima • Timski duh   Šta mi nudimo:   • Rad u dobro organizovanom timu i dinamičnom okruženju • Sticanje iskustva i mogućnost profesionalnog napretka • Zaniml . . .
VIŠE >

Izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju 26. Decembar 2019

Počev od 01.01.2020. godine u Republici Srbiji se primenjuje izmenjen i dopunjen Zakon o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS” br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/2017 – autentično tumačenje i 54/2019) (u daljem tekstu: Zakon), uz izuzetak odredbi koje se odnose na elektronsko javno nadmetanje koje počinju da se primenjuju počev od 01.03.2020. godine. Cilj izmena i dopuna je uspostavljanje efikasnijeg izvršnog postupka, ali i uvođenje socijalne komponente u Zakon. Najpre ukazujemo na promene koje se odnose na sredstva i predmete izvršenja. Upravo u . . .
VIŠE >

Otvoren konkurs za poziciju advokata i advokatskog pripravnika 05. Avgust 2019

Advokatska kancelarija Marjanović Law proširuje svoj tim. Otvoren je konkurs za sledeće pozicije:   1. Advokat   Šta očekujemo od kandidata:
  •  Diplomu Pravnog fakulteta
  • Aktivno znanje engleskog jezika
  • Znanje rada na računaru (MS Office paket programa)
  •  Vozačku dozvolu B kategorije, aktivan vozač
  • Sistematičost i analitičnost
  • Timski duh
  Šta mi nudimo:  
  • Rad u dobro organizovanom timu i dinamičnom okruženju
  • Sticanje isk . . .
VIŠE >

IZMENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONIKA 17. Jun 2019

Dana 21.05.2019. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019), (u daljem tekstu: Zakonik). Predmetnim izmenama i dopunama predviđene su značajne novine u odnosu na prethodnu verziju Zakonika. Naime, izmenama i dopunama Zakonika uvedena je kazna doživotnog zatvora za najteža krivična dela i najteže oblike krivičnih dela. Međutim, predviđeno je da se kazna doživotnog zatvora ne može izreći licu koje u v . . .
VIŠE >

Komentar novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti 25. April 2019

U Beogradu, dana 03. aprila 2019. godine, Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS", br. 25/2019) (dalje: Zakon), a koji je stupio na snagu 11. aprila 2019. godine, čime je prestao da važi raniji Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon). Sve odredbe ovog Zakona stupile su na snagu 11. aprila 2019. godine, osim odredbe člana 115. stav 1. tačka 2, koja će se prime . . .
VIŠE >

Komentar Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama 23. April 2019

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) (dalje: Zakon), stupio je na snagu dana 21.11.2018. godine. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestali su da važe članovi od 58 do 64 i članovi od 66 do 72 Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015), takođe, preuzete su i odredbe Zakona o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012), koji je u celosti prestao da važi stupanjem na snagu ovog Zakona. Članom 1 Zakona predviđeno je da se ovim Zakonom uređuju delovanje, pro . . .
VIŠE >

Kineski gigant zvanično preuzeo RTB Bor 19. Decembar 2018

Kineska kompanija Zijin Mining Group juče je zvanično preuzela RUDARSKO – TOPIONIČARSKI BASEN RTB BOR, koji sada nosi naziv ZIJIN BOR COPPER.

VIŠE >

Italijanski organ za zaštitu konkurencije kaznio kompanije Apple i Samsung zbog usporavanja rada telefona 25. Oktobar 2018

Italijanski organ za zaštitu konkurencije (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dalje: AGCM)je objavio u saopštenju za medije 24. oktobra 2018. godine da je kaznio kompanije Apple i Samsung najvišom propisanom kaznom zbog nelojalne trgovinske prakse koja predstavlja povredu Potrošačkog kodeksa.

VIŠE >

Otvoren konkurs za poziciju advokatskog pripravnika 12. Septembar 2018

Advokatska kancelarija Marjanović Law proširuje svoj tim. Otvoren je konkurs za poziciju:Advokatski pripravnik.Svi zainteresovani kandidati mogu aplicirati ovde do 12. oktobra 2018. godine.

VIŠE >

Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika 25. Jun 2018

Primarni cilj donošenja ovog Zakona je uvođenje jedinstvene baze podataka o stvarnim vlasnicima pravnih lica i drugih subjekata koji su registrovani u odgovarajućim registrima u Republici Srbiji, radi unapređenja postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

VIŠE >

Novine u postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova 15. Jun 2018

Dana 08.06.2018. godine stupio je na snagu Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Sl. glasnik RS” br. 41/2018)

VIŠE >

MARJANOVIC LAW UGOSTIO STUDENTE IZ HOLANDIJE 15. Maj 2018

Advokatska kancelarija Marjanović Law imala je zadovoljstvo da ugosti studente iz studentske organizacije QBDBD iz Holandije

VIŠE >

STEČAJ U CENTRU PAŽNJE 11. Maj 2018

In Serbia, bankruptcy proceedings may be initiated and directed in one of two possible directions: either towards bankruptcy or towards reorganization. Bankruptcy is carried out either by means of the sale of the company’s assets or through the sale of the debtor as a legal entity.

VIŠE >

USVOJEN NOVI ZAKON O STRANCIMA 03. Maj 2018

Dana 22.3.2018. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018), (u daljem tekstu: Zakon). Zakon je stupio na snagu dana 3.4.2018. godine, a počeće da se primenjuje nakon šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno dana 3.10.2018. godine.

 

VIŠE >

UVOĐENJE CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA 05. Mart 2018

Registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu vrši se preko web aplikacije, unošenjem podataka iz fakture, odnosno drugog zahteva za isplatu, u informacioni sistem Uprave za trezor koji registruje unete podatke u Centralnom registru faktura i dodeljuje toj fakturi, odnosno drugom zahtevu za isplatu, jedinstveni identifikacioni broj.

VIŠE >

Novi podzakonski akt u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu 20. феб 2018

Svrha donošenja Pravilnika je da pruži konkretne smernice i kriterijume za utvrđivanje stepena rizika iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da odredi intervale u kojima će se navedene provere vršiti.

VIŠE >

Prednosti i mane saradnje sa BIG Four kompanijama 03. феб 2018

Marjanović Law partner, Mlađan Marjanović, govorio je za CEE Legal Matters o prednostima i manama saradnje sa BIG Four kompanijama.

VIŠE >

Online registracija preduzetnika 30. јан 2018

Od 01. januara 2018. godine moguća je elektronska registracija preduzetnika kod Agencije za privredne registre (dalje u tekstu: APR). Preduzetnici sada mogu da se registruju bez odlaska na šalter, u potpunosti putem interneta, a uz to jeftinije i za mnogo kraće vreme.i

Naime, naknada za uslugu elektronske registracije iznosi 1.000,00 dinara, za razliku od naknade u postupku registracije podnošenjem dokumenata na šalteru koja iznosi 1.500,00 dinara.

VIŠE >