Izmene i dopune Zakona o obligacionim odnosima

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o obligacionim odnosima (u daljem tekstu: ZOO), a koje počinju da se primenjuju od dana 11.03.2020. godine.

VIŠE >Izmene i dopune Zakona o obligacionim odnosima 09. Mart 2020

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o obligacionim odnosima (u daljem tekstu: ZOO), a koje počinju da se primenjuju od dana 11.03.2020. godine. Izmene i dopune se odnose na formu overe saglasnosti trećih lica i punomoćja za zaključenje ugovora koji ima formu javno potvrđene (solomnizovane) isprave ili javnobeležničkog zapisa. Naime, navedena saglasnost i punomoćje se overavaju u formi overe potpisa (umesto dosadašnjeg zakonskog rešenja koje je predviđalo da ova dokumenta moraju biti overena u istoj formi koja se predviđa za overu ugovora). Dak . . .
VIŠE >

Otvoren konkurs za poziciju advokatski pripravnik 14. јан 2020

Advokatska kancelarija Marjanović Law proširuje svoj tim. Otvoren je konkurs za poziciju:   Advokatski pripravnik   Šta očekujemo od kandidata: • Diplomu Pravnog fakulteta • Aktivno znanje engleskog jezika • Znanje rada na računaru (MS Office paket programa) • Vozačku dozvolu B kategorije, aktivan vozač • Spremnost za usavršavanje i posvećenost radnim zadacima • Timski duh   Šta mi nudimo:   • Rad u dobro organizovanom timu i dinamičnom okruženju • Sticanje iskustva i mogućnost profesionalnog napretka • Zaniml . . .
VIŠE >

Izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju 26. Decembar 2019

Počev od 01.01.2020. godine u Republici Srbiji se primenjuje izmenjen i dopunjen Zakon o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS” br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/2017 – autentično tumačenje i 54/2019) (u daljem tekstu: Zakon), uz izuzetak odredbi koje se odnose na elektronsko javno nadmetanje koje počinju da se primenjuju počev od 01.03.2020. godine. Cilj izmena i dopuna je uspostavljanje efikasnijeg izvršnog postupka, ali i uvođenje socijalne komponente u Zakon. Najpre ukazujemo na promene koje se odnose na sredstva i predmete izvršenja. Upravo u . . .
VIŠE >

Otvoren konkurs za poziciju advokata i advokatskog pripravnika 05. Avgust 2019

Advokatska kancelarija Marjanović Law proširuje svoj tim. Otvoren je konkurs za sledeće pozicije:   1. Advokat   Šta očekujemo od kandidata:
  •  Diplomu Pravnog fakulteta
  • Aktivno znanje engleskog jezika
  • Znanje rada na računaru (MS Office paket programa)
  •  Vozačku dozvolu B kategorije, aktivan vozač
  • Sistematičost i analitičnost
  • Timski duh
  Šta mi nudimo:  
  • Rad u dobro organizovanom timu i dinamičnom okruženju
  • Sticanje isk . . .
VIŠE >

IZMENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONIKA 17. Jun 2019

Dana 21.05.2019. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019), (u daljem tekstu: Zakonik). Predmetnim izmenama i dopunama predviđene su značajne novine u odnosu na prethodnu verziju Zakonika. Naime, izmenama i dopunama Zakonika uvedena je kazna doživotnog zatvora za najteža krivična dela i najteže oblike krivičnih dela. Međutim, predviđeno je da se kazna doživotnog zatvora ne može izreći licu koje u v . . .
VIŠE >

Komentar novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti 25. April 2019

U Beogradu, dana 03. aprila 2019. godine, Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS", br. 25/2019) (dalje: Zakon), a koji je stupio na snagu 11. aprila 2019. godine, čime je prestao da važi raniji Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon). Sve odredbe ovog Zakona stupile su na snagu 11. aprila 2019. godine, osim odredbe člana 115. stav 1. tačka 2, koja će se prime . . .
VIŠE >

Komentar Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama 23. April 2019

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) (dalje: Zakon), stupio je na snagu dana 21.11.2018. godine. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestali su da važe članovi od 58 do 64 i članovi od 66 do 72 Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015), takođe, preuzete su i odredbe Zakona o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012), koji je u celosti prestao da važi stupanjem na snagu ovog Zakona. Članom 1 Zakona predviđeno je da se ovim Zakonom uređuju delovanje, pro . . .
VIŠE >

Kineski gigant zvanično preuzeo RTB Bor 19. Decembar 2018

Kineska kompanija Zijin Mining Group juče je zvanično preuzela RUDARSKO – TOPIONIČARSKI BASEN RTB BOR, koji sada nosi naziv ZIJIN BOR COPPER.

VIŠE >

Italijanski organ za zaštitu konkurencije kaznio kompanije Apple i Samsung zbog usporavanja rada telefona 25. Oktobar 2018

Italijanski organ za zaštitu konkurencije (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dalje: AGCM)je objavio u saopštenju za medije 24. oktobra 2018. godine da je kaznio kompanije Apple i Samsung najvišom propisanom kaznom zbog nelojalne trgovinske prakse koja predstavlja povredu Potrošačkog kodeksa.

VIŠE >

Otvoren konkurs za poziciju advokatskog pripravnika 12. Septembar 2018

Advokatska kancelarija Marjanović Law proširuje svoj tim. Otvoren je konkurs za poziciju:Advokatski pripravnik.Svi zainteresovani kandidati mogu aplicirati ovde do 12. oktobra 2018. godine.

VIŠE >

Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika 25. Jun 2018

Primarni cilj donošenja ovog Zakona je uvođenje jedinstvene baze podataka o stvarnim vlasnicima pravnih lica i drugih subjekata koji su registrovani u odgovarajućim registrima u Republici Srbiji, radi unapređenja postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

VIŠE >

Novine u postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova 15. Jun 2018

Dana 08.06.2018. godine stupio je na snagu Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Sl. glasnik RS” br. 41/2018)

VIŠE >

MARJANOVIC LAW UGOSTIO STUDENTE IZ HOLANDIJE 15. Maj 2018

Advokatska kancelarija Marjanović Law imala je zadovoljstvo da ugosti studente iz studentske organizacije QBDBD iz Holandije

VIŠE >

STEČAJ U CENTRU PAŽNJE 11. Maj 2018

In Serbia, bankruptcy proceedings may be initiated and directed in one of two possible directions: either towards bankruptcy or towards reorganization. Bankruptcy is carried out either by means of the sale of the company’s assets or through the sale of the debtor as a legal entity.

VIŠE >

USVOJEN NOVI ZAKON O STRANCIMA 03. Maj 2018

Dana 22.3.2018. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018), (u daljem tekstu: Zakon). Zakon je stupio na snagu dana 3.4.2018. godine, a počeće da se primenjuje nakon šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno dana 3.10.2018. godine.

 

VIŠE >

UVOĐENJE CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA 05. Mart 2018

Registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu vrši se preko web aplikacije, unošenjem podataka iz fakture, odnosno drugog zahteva za isplatu, u informacioni sistem Uprave za trezor koji registruje unete podatke u Centralnom registru faktura i dodeljuje toj fakturi, odnosno drugom zahtevu za isplatu, jedinstveni identifikacioni broj.

VIŠE >

Novi podzakonski akt u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu 20. феб 2018

Svrha donošenja Pravilnika je da pruži konkretne smernice i kriterijume za utvrđivanje stepena rizika iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da odredi intervale u kojima će se navedene provere vršiti.

VIŠE >

Prednosti i mane saradnje sa BIG Four kompanijama 03. феб 2018

Marjanović Law partner, Mlađan Marjanović, govorio je za CEE Legal Matters o prednostima i manama saradnje sa BIG Four kompanijama.

VIŠE >

Online registracija preduzetnika 30. јан 2018

Od 01. januara 2018. godine moguća je elektronska registracija preduzetnika kod Agencije za privredne registre (dalje u tekstu: APR). Preduzetnici sada mogu da se registruju bez odlaska na šalter, u potpunosti putem interneta, a uz to jeftinije i za mnogo kraće vreme.i

Naime, naknada za uslugu elektronske registracije iznosi 1.000,00 dinara, za razliku od naknade u postupku registracije podnošenjem dokumenata na šalteru koja iznosi 1.500,00 dinara.

VIŠE >

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju 24. Decembar 2017

Narodna Skupština Republike Srbije je 14. decembra 2017. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (,,Sl. glasnik RS“, br. 113/2017) (dalje u tekstu: Zakon). Zakon stupa na snagu 25. decembra 2017. godine, a predviđeno je da će se svi podzakonski akti doneti na osnovu ovlašćenja iz prethodne verzije Zakona uskladiti sa odredbama Zakona u roku od 6 meseci od njegovog stupanja na snagu. Stečajni postupci koji nisu okončani do dana stupanja na snagu Zakona, okončaće se po ranijim propisima.

VIŠE >