Kontakt

Aleksandar Jokić

Partner

Aleksandar je formalno obrazovanje stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima preko 7 godina iskustva u pravnom savetovanju i i pružanju svih vrsta pravnih usluga.

Aleksandar je bio uključen u različite projekte za klijente u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Radio je na mnogim projektima pravnog due diligence, a takođe je bio uključen i u druge angažmane pravnog savetovanja za brojne domaće i strane investitore.

Aleksandar ima iskustva u savetovanju u vezi za korporativnim i radnim pravom. Angažovan je na brojnim projektima vezanim za privatna ulaganja, likvidaciju i stečaj. Njegovi klijenti su najčešće kompanije iz oblasti nekretnina, sporta, ali i javna preduzeća.

U Advokatskoj kancelariji Marjanović Law Aleksandar rukovodi timom za Nekretnine. Angažovan je takođe na poslovima reorganizacije i stečajnih postupaka preduzeća, pitanjima radnog prava, kao i za rešavanje sporova.

Obrazovanje

– Diplomirani pravnik, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

– Pravosudni ispit, Ministarstvo pravde, Srbija

Članstva

– Advokatska komora Beograda

– Međunarodna advokatska komora (IBA)

Oblasti

– Nekretnine

– Korporativno pravo i M&A

– Restrukturiranje, privatizacija i stečaj

– Radno pravo

– Rešavanje sporova

Ostali advokati iz ove oblasti