Kontakt

Andrea Ivković

Partner

Andrea ima preko 7 godina iskustva u pravnom savetovanju i pružanju svih vrsta pravnih usluga.

Andrea je bila uključena u različite projekte za razne klijente u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Radila je na mnogim projektima pravnog due diligence, a takođe je bila uključena i u druge angažmane pravnog savetovanja za brojne strane investitore.

Andrea ima iskustva u savetovanju u vezi za korporativnim, radnim pravom, kao i pravom intelektualne svojine.

Andrea je radila na brojnim projektima vezanim za privatna ulaganja, likvidaciju, korporativne, poslovne i projekte iz oblasti rada.

Njeni klijenti su u najvećoj meri javna preduzeća i kompanije iz oblasti nekretnina.

U Advokatskoj kancelariji Marjanović Law Andrea rukovodi timom za Radno pravo i timom za Bezbednost i zdravlje na radu. Dodatno, angažovana je u projektima u oblasti privatizacije i stečaja, kao i u oblasti rešavanja sporova.

Obrazovanje

– Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

– Pravosudni ispit, Ministarstvo pravde, Srbija

Članstva

– Advokatska komora Beograda

– Međunarodna advokatska komora (IBA)

Oblasti

– Radno pravo

– Zdravstvena zaštita i bezbednost

– Restrukturiranje, privatizacija i stečaj

– Zaštita intelektualne svojine

– Nekretnine

– Rešavanje sporova

Ostali advokati iz ove oblasti