Kontakt

Božidar Stakić

Advokat

Božidar je formalno obrazovanje stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima preko 7 godina iskustva u pravnom savetovanju i i pružanju svih vrsta pravnih usluga za razne klijente u Srbiji, BiH i Crnoj Gori.

Pre pridruživanja Marjanović Law timu, Božidar je sticao profesionalno iskustvo u nekoliko beogradskih advokatskih kancelarija. Božidar ima iskustva u oblasti privrednog, stvarnog, poreskog i radnog prava, zatim u oblasti rešavanja sporova, zastupanju klijenata pred sudovima i drugim državnim organima. Radio je na mnogim projektima pravnog due diligence, a takođe je bio uključen i u druge angažmane pravnog savetovanja za brojne strane investitore.

U advokatskoj kancelariji Marjanović Law Božidar je angažovan u različitim projektima za klijente u Srbiji i Crnoj Gori, i pruža savetodavne usluge za domaće i strane klijente.

Obrazovanje

  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Pravosudni ispit, Ministarstvo pravde, Srbija
  • Specijalističke studije iz oblasti poreskog savetovanja, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Članstva

  • Advokatska komora Beograda

Oblast

  • Korporativno pravo i M&A
  • Poresko pravo
  • Nekretnine
  • Radno pravo
  • Rešavanje sporova