Kontakt

Filip Rosić

Pripravnik

Filip je završio osnovne studije prava na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2018. godine i u decembru iste godine počeo svoj pripravnički staž u Marjanović Law timu.

U svakodnevnom radu Filip stiče iskustva iz oblasti korporativnog, poreskog, radnog, ugovornog i drugih grana prava. Filip takođe ima iskustva u oblasti rešavanja sporova i zastupa klijente u postupcima pred domaćim sudovima opšte i specijalne nadležnosti, kao i državnim organima i organizacijama. U svom dosadašnjem radu imao je iskustva i u postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Angažovan je na različitim projektima za domaće i inostrane klijente.

Govori engleski jezik.

Obrazovanje

– Osnovne studije prava na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Oblasti

– Iskustvo iz oblasti korporativnog prava

– poreskog, radnog, ugovornog i drugih grana prava

– iskustva u oblasti rešavanja sporova i zastupa klijente u postupcima pred domaćim sudovima opšte i specijalne nadležnosti.