Kontakt

Goran Muratović

Partner

Goranova advokatska praksa prevashodno je usmerena na rešavanje sporova, sa fokusom na procedure u radnim i administrativnim sporovima. Ima temeljna znanja o procesima i strategijama rešavanja sporova.

Goran ima 8 godina iskustva u pravnom savetovanju i pružanju svih vrsta pravnih usluga za razne klijente u Srbiji i Crnoj Gori. Radio je na mnogim projektima pravnog due diligence, a takođe je bio uključen i u druge angažmane pravnog savetovanja za brojne strane investitore.

Goranovo profesionalno iskustvo obuhvata savetovanje u vezi sa korporativnim i pitanjima iz radnog prava. Radio je na različitim projektima u vezi sa akvizicijom, likvidacijom i privatnim ulaganjima.

Portfolio njegovih klijenata obuhvata, između ostalih, i kompanije u oblasti farmaceutske industrije, maloprodaje i veleprodaje, kompanije u oblasti nekretnina, komunalnih delatnosti, kao i proizvođače hrane i pića.

U Advokatskoj kancelariji Marjanović Law Goran predvodi tim za Rešavanje sporova, ali je takođe angažovan na poslovima reorganizacije i stečaja, nekretnina, radnog prava i pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu.

Obrazovanje

– Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

– Pravosudni ispit, Ministarstvo pravde, Srbija

Članstva

– Advokatska komora Beograda

– Međunarodna advokatska komora (IBA)

Oblasti

– Rešavanje sporova

– Restrukturiranje, privatizacija i stečaj

– Due Diligence

– Nekretnine

– Radno pravo

Ostali advokati iz ove oblasti