Kontakt

Kristina Tanasković

Pripravnik

Kristina je završila osnovne studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine i u novembru iste godine se pridružila Marjanović Law timu.

Trenutno je na master studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U svakodnevnom radu Kristina stiče iskustva iz oblasti korporativnog, poreskog, radnog, ugovornog i prava intelektualne svojine. Kristina takođe ima iskustva u oblasti rešavanja sporova i zastupa klijente u postupcima pred domaćim sudovima opšte i specijalne nadležnosti, kao i državnim organima i organizacijama. Angažovana je na različitim projektima za domaće i inostrane klijente.

Govori engleski jezik.

Obrazovanje

– Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu 2018.

Oblasti

– iskustva iz oblasti korporativnog prava

– poreskog prava

– radnog, ugovornog i prava intelektualne svojine.