Kontakt

Marija Mićić

Advokat

Marija je deo tima Marjanović Law od 2016. godine.

Pre nego što se pridružila kancelariji Marjanović Law, Marija je sticala iskustvo u drugim poznatim advokatskim kancelarijama u Beogradu, gde je učestvovala u pružanju različitih pravnih usluga.

Marija je bila uključena u brojne projekte korporativnog i radnog prava u Srbiji i Crnoj Gori, a učestvuje i u zastupanju klijenata pred sudom u različitim procesima.

Marija je učestvovala u savetodavnim postupcima za razne domaće i strane investitore, i ima iskustva u pitanjima korporativnog prava, radnog prava i imigracionim pitanjima.

Marija ima Cambridge sertifikat za napredno znanje engleskog jezika i služi se španskim jezikom.

Obrazovanje

– Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Članstva

– Advokatska komora Beograda