Milica Manojlović

Pripravnik

Milica je završila osnovne studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u februaru 2019. god.

Pre nego što se pridružila kancelariji Marjanović Law u februaru 2020.godine, Milica je radila u drugoj poznatoj advokatskoj kancelariji u Beogradu, gde je sticala iskustvo u pružanju različitih pravnih usluga.

U svakodnevnom radu Milica stiče iskustva iz oblasti korporativnog, radnog, ugovornog prava i prava intelektualne svojine. Milica takođe ima iskustva u oblasti rešavanja sporova i zastupa klijente u postupcima pred domaćim sudovima opšte i specijalne nadležnosti, kao i državnim organima i organizacijama.

Govori engleski jezik.

Obrazovanje

– Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Oblast

– korporativno pravo

– radno pravo

– ugovorno pravo

– prava intelektualne svojine