Kontakt

Monja Novaković

Advokat

Monja je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Novom Sadu, od kada je počela da stiče iskustvo u pravnom savetovanju i pružanju pravnih usluga.

Učestvovala je u brojnim projektima, koji su između ostalog uključivali zastupanje klijenata pred sudom i postupanje po ovlašćenju klijenata u drugim postupcima, kao i raznim projektima u oblasti korporativnog prava, radnog prava i zapošljavanja.

Monja je bila uključena u različite projekte za klijente u Srbiji i Crnoj Gori, i radila je na sistematizaciji radnih mesta u kompanijama, projektima zaštite prava intelektualne svojine, i drugim angažmanima za brojne domaće i strane klijente.

Ima iskustva u savetovanju koje se tiče korporativnog, radnog prava i prava intelektualne svojine.

Obrazovanje

– Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
– Pravosudni ispit, Ministarstvo pravde, Srbija

Članstva

– Advokatska komora Beograda

Oblasti

-Radno pravo

-Rešavanje sporova

-Zaštita intelektualne svojine

-Restrukturiranje, privatizacija i stečaj