Kontakt

Nevena Kuzmanović

Advokat

Nevena je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine. Do 2017. godine sticala je profesionalno iskustvo u nekoliko beogradskih advokatskih kancelarija, a od novembra 2017. godine je deo Marjanović Law advokatskog tima.

Nevena ima iskustva u oblasti privrednog, poreskog i radnog prava, zatim u oblasti rešavanja sporova, zastupanju klijenata pred sudovima i drugim državnim organima. U toku dosadašnjeg rada, pružala je asistenciju u upravnim postupcima pred nadležnim organima, pripremala nacrte najrazličitijih pravnih akata, i pružala druge vidove pravne podrške poslovanju privrednih društava i neprofitnih organizacija.

U advokatskoj kancelariji Marjanović Law Nevena je angažovana u različitim projektima za klijente u Srbiji i Crnoj Gori, i pruža savetodavne usluge za domaće i strane klijente.

Obrazovanje

  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Pravosudni ispit, Ministarstvo pravde, Srbija

Članstva

  • Advokatska komora Beograda

Oblasti

  • Nekretnine
  • Rešavanje sporova

Ostali advokati iz ove oblasti