Marjanović Law advokati su pravni stručnjaci sa jasnim razumevanjem konkretnih izazova povezanih sa investiranjem, kao i ekonomskih, tržišnih i političkih efekata na poslovno okruženje.

Advokati Marjanović Law advokatske kancelarije zastupaju klijente u svim aspektima dinamičnih investicionih procesa. Ovo široko iskustvo, u kombinaciji sa posvećenošću, pruža znanje, veštinu i sofisticiranost koji pomažu našim klijentima da prolaze kroz složene propise i upravljaju svojim poslovanjem i investicijama.

Marjanović Law advokati nude različite opcije svojim klijentima. Naši advokati kombinuju razumevanje potencijalnih rizika, sa strateškim pristupom, efikasnim upravljanjem, poznavanjem lokalnih uslova i sposobnošću da vide širu sliku.

Marjanović Law advokatski tim prepoznaje investicioni potencijal Srbije i nastoji da isprati sve veću težnju svojih klijenata za ulaganjem u domaću privredu. Značajan deo naših usluga čini savetovanje u cilju obezbeđivanja najpovoljnijih uslova za investiranje. U prvi plan ističemo našu sposobnost da sprovedemo kompleksne pravne analize i damo najpovoljniji savet klijentima, podjednako vodeći računa kako o interesima naših klijenata tako i o interesima domaće privrede.
Učestvovali smo u nekim od najvećih greenfield i brownfield investicija u Srbiji, obezbeđujući svu pravnu podršku u smislu saveta, tumačenja pravne regulative i usklađivanja sa istim.
Investitorima pružamo i kompletnu pravnu podršku i zastupanje pred nadležnim organima u cilju dobijanja državne pomoći.

Naše usluge, između ostalog, obuhvataju sledeće:

  • Analizu i savetovanje klijenata u pogledu investicione klime u Srbiji;
  • Pravnu analizu i izradu dokumenata u vezi sa investiranjem;
  • Zastupanje pred Razvojnom agencijom Srbije (RAS) i drugim nadležnim organima u cilju obezbeđivanja državne pomoći;
  • Izrada dokumentacije i podnošenje prijave neophodne za dobijanje državne pomoći.

Kontakt osoba

  • Mobile

  • Phone

  • e-Mail


Značajni kontakti

Mlađan Marjanović