Marjanović Law advokati nude besprekornu, sveobuhvatnu uslugu zasnovanu na praksi stečenoj tokom godina iskustva u oblasti nekretnina. Radimo zajedno sa klijentima kako bismo shvatili njihove ciljeve i prilagodili praktična, komercijalna rešenja. Iskustvo naših advokata, kao i bliska saradnja sa regulatornim telima, vode ka praktičnim, poslovno orijentisanim zakonskim rešenjima za naše klijente.

Investiranje u oblasti nekretnina je vrlo složen proces pun izazova, kako za strane tako i za domaće investitore. Problemi sa kojima se suočavaju investitori su između ostalog i spora i komplikovana procedura dobijanja neophodnih dozvola. Naši advokati koji rade na projektima za upravljanje investicijama nude različite perspektive svojim klijentima.

Marjanović Law advokatska kancelarija svojim klijentima pruža efikasnu pravnu podršku u rešavanju najkompleksnijih problema sa kojima se klijenti suočavaju. Stručnost u oblasti nekretnina kao i dobro poznavanje lokalnog tržišta doprinosi uspešnom poslovanju naših klijenata u oblasti nekretnina.
Marjanović Law advokatski tim su ne samo advokati, već i strateški savetnici koji pružaju sveobuhvatne savete od kupovine nekretnina do dobijanja relevantnih dozvola javnih organa u skladu sa interesima svojih klijenata.
Usluge koje Marjanović Law pruža u ovoj oblasti su:

  • Due diligence u oblasti nekretnina;
  • Savetovanje i pružanje pomoći prilikom vođenja pregovora i zaključivanja predugovora i ugovora o kupoprodaji i ugovora o zakupu;
  • Izrada Ugovora o kupoprodaji i zakupu nepokretnosti;
  • Savetovanje i pomoć klijentima u postupcima za dobijanje potrebnih dozvola i drugim postupcima pred nadležnim organima;
  • Zastupanje pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti u vezi sa upisom prava svojine, uspostavljanjem i brisanjem hipoteka.

Aleksandar Jokić

Kontakt osoba


Značajni kontakti

Andrea Ivković

Goran Muratović