Marjanović Law advokati zastupaju kompanije iz različitih delatnosti, od industrijske proizvodnje, građevinske industrije, do maloprodaje, zdravstva i visokih tehnologija. Naši klijenti, kao društveno odgovorne kompanije sa velikim brojem zaposlenih, nastoje da se u potpunosti pridržavaju radno-pravnih propisa i svojim zaposlenima obezbede najbolje uslove za rad. Naše iskustvo u oblasti radnog prava nam omogućava da pružamo relevantne, efikasne i praktične savete kako bismo ostvarili poslovne ciljeve za svoje klijente u najbržem roku i izbegli potencijalne rizike.
Marjanović Law advokatski tim pruža pravne savete u svim oblastima radnog prava, sačinjava kompletnu radno-pravnu dokumentaciju, učestvuje u vođenju pregovora sa zaposlenima i sindikatima i pruža savetodavne usluge u oblasti penzionih, zdravstvenih i socijalnih programa.
Marjanović Law advokatska kancelarija poseduje temeljno iskustvo u  u pregovaranju i izradi kolektivnih ugovora za kompanije iz različitih sektora.

Imajući u vidu veliki značaj i složenost pitanja koja proizilaze iz radnih odnosa, Marjanović Law tim pažljivo razmatra svaki pojedinačni slučaj i na osnovu toga za klijente pronalazi odgovarajuća rešenja u smislu smanjenja potencijalnih rizika, troškova i drugih pravnih i finansijskih posledica.
Naša višegodišnja praksa i rezultati najbolji su pokazatelj naše kompetentnosti u pružanju odgovarajućih saveta i zastupanju naših klijenata.

Usluge koje pružamo u vezi sa radnopravnim pitanjima, između ostalog, obuhvataju:

  • Zastupanje u radnopravnim sporovima;
  • Savetovanje u vezi sa radnopravnim pitanjima;
  • Izrada kompletne radnopravne dokumentacije (kolektivnih ugovora, pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, svih drugih opštih akata, kao i ugovora o radu i drugih pojedinačnih akata);
  • Pružanje pravnih saveta u pogledu svih aspekata bezbednosti i zdravlja na radu;
  • Savetovanje klijenata prilikom zaključivanja i raskidanja ugovora o radu;
  • Izrada dokumentacije i kompletna pravna podrška u postupku otkaza ugovora o radu, uključujući i postupak rešavanja viška zaposlenih;
  • Pripremanje i izrada dokumentacije potrebne za pribavljanje dozvola za privremeni boravak i radnih dozvola za strance;
  • Savetovanje klijenata u vezi sa upućivanjem zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti.

 

Andrea Ivković

Kontakt osoba


Značajni kontakti

Aleksandar Jokić

Goran Muratović