Marjanović Law advokati su posvećeni rešavanju antimonopolskih pitanja i pitanja zaštite konkurencije na profesionalan način, pružajući kontinuiranu i sveobuhvatnu uslugu svojim klijentima.
Jedan od glavnih ciljeva našeg tima je da pomogne klijentima da unaprede i prošire svoje poslovanje uz minimizaciju potencijalnih zakonskih rizika i postizanje vrhunskih rezultata. Naši advokati pružaju adekvatnu pravnu podršku u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije nedozvoljavajući da u bilo kom trenutku klijent bude izložen riziku.

Koristeći svoje bogato iskustvo i praksu u ovoj oblasti, kako na domaćem, tako i na međunarodnom nivou, Marjanović Law advokatski tim kreira inovativna i dugoročna rešenja kako bi zadovoljio poslovne potrebe i unapredio poslovanje svojih klijenata.

Imajući u vidu da regulatorna tela u najvećem broju zemalja neprekidno unapređuju svoje aktivnosti u oblasti antimonopolskog ponašanja i zaštite konkurencije, kao i da je u Srbiji pravo konkurencije pod velikim uticajem zakonodavstva Evropske Unije, naš tim redovno prati izmene propisa na nivou EU.

Usluge koje pružamo:

  • Savetovanje prilikom sprovođenja poslovnih aktivnosti;
  • Izrada dokumentacije i sprovođenje postupka izuzeća restriktivnih sporazuma od zabrane;
  • Izrada dokumentacije i sprovođenje postupka odobrenja koncentracije;
  • Zastupanje u postupcima u vezi sa povredama konkurencije;
  • Analiza ugovora i drugih dokumenata s aspekta zaštite konkurencije;
  • Zastupanje klijenata pred Komisijom za zaštitu konkurencije i drugim nadležnim organima.

Kontakt osoba

  • Mobile

  • Phone

  • e-Mail


Značajni kontakti

Mlađan Marjanović