25. Oktobar 2017

Dana 12. oktobra 2017. godine u organizaciji Lyceum Iuris-a, održan je Okrugli sto na temu „Godinu dana novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju“ na kom su učestvovali i predstavnici Zajedničke advokatske kancelarije Marjanović. Panelisti na Okruglom stolu bili su Aleksandra Trešnjev, javni izvršitelj i predsednik Komore javnih izvršitelja Srbije, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu, kao i Dr Mihajlo Živković, menadžer odeljenja za naplatu potraživanja od pravnih lica u Societe Generale banci. Na predmetnom događaju učestvovao je i veći broj izvršitelja, advokata i pravnika iz cele Srbije.

 

Tema Okruglog stola bili su efekti primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju (u daljem tekstu: ZIO) uočeni tokom više od godinu dana od dana početka njegove primene, te sagledavanje pozitivnih i negativnih rešenja ZIO i praktičnih efekata njihove primene.

 

U toku diskusije u okviru Okruglog stola, kao pozitivna rešenja ZIO koja su unapredila izvršni postupak istakla su se sledeća rešenja:

 

  • postupak sprovođenja izvršenja je značajno ubrzan – ustanovljenjem ovlašćenja javnih izvršitelja za sprovođenje izvršenja, znatno se doprinelo efikasnosti izvršnog postupka, s obzirom da je ranije sud brzo odlučivao o predlogu za izvršenje, ali je postupak sprovođenja izvršenja išao prilično sporo;
  • ujednačavanje sudske prakse u postupku po pravnim lekovima – teži se ka ujednačavanju prakse u postupcima po pravnim lekovima, a posebno po žalbi, što u mnogome doprinosi pravnoj sigurnosti;
  • dužnost davanja podataka o izvršnom dužniku – ovim je značajno unapređena efikasnost u izvršnom postupku time što je zamenjena ranija procedura dobijanja izjave o imovini izvršnog dužnika koja je često dovodila do tzv. “začaranog kruga” i nije ostvarivala svoju svrhu;
  • preciznije definisan postupak za namirenje novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih usluga – značajna novina u odnosu na stari zakon je suspenzivno dejstvo prigovora na rešenje o izvršenju.

 

S druge strane, u raspravi na Okruglom stolu primećena su i određena loša rešenja ZIO koja bi bilo poželjno da budu izmenjena:

 

  • nedelotvornost pravnog leka u izvršnom postupku koja proizlazi iz odredbe člana 26 ZIO: Odlučujući o prigovoru i žalbi sud ne može da ukine prvostepeno rešenje i da predmet uputi na ponovno rešavanje – ovakva odredba predstavlja problem u praksi jer je preambicioznom namerom zakonodavca da se postupak ubrza kao hitan i da isti bude učinjen efikasnijim zapravo pravni lek u izvršnom postupku učinjen nedelotvornim;
  • zajednička prodaja nepokretnosti i pokretnih stvari – ZIO ne definiše precizno uslove za zajedničku prodaju, te takva praznina stvara pravnu nesigurnost i otežava primenu takvog rešenja;
  • neprimerenost primene odredbi Zakona o parničnom postupku koje regulišu postupak u sporovima male vrednosti u postupcima proisteklim iz tužbi za nedozvoljenost izvršenja, iz člana 81 ZIO – kada je doneto rešenje o odbijanju žalbe, a odluka se zasniva na spornim činjenicama između stranaka i koje se odnose na samo potraživanje tužiocu, stoji na raspolaganju mogućnost da podnese tužbu kojom se pokreće parnični postupak koji se vodi po pravilima za vođenje postupaka male vrednosti u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku, što je neprimereno s obzirom da se mahom radi o potraživanjima koja su često mnogo viša od vrednosti sporova male vrednosti, a pri tom revizija kao vanredni pravni lek nije dozvoljena;
  • prenormiranost i izostanak kvalitetne redakcije ZIO – dovode do pravne nesigurnosti u tumačenju odredbi ZIO. Donošenje posebnog zakona o javnim izvršiteljima doprinelo bi otklanjanju prenormiranosti ZIO-a;
  • neusklađenost zakonskog i podzakonskog akta koji se tiču Javnoizvršiteljske tarife i troškova izvršnog postupka.

 

Kao pozitivan zaključak možemo istaći da je efikasnost u postupku izvršenja donekle povećana u dosadašnjoj primeni ZIO-a. S druge strane, ipak su skromna i nedovoljno ostvarena postignuća koja se tiču ujednačavanja sudske prakse, kao i smanjenja broja starih predmeta u sudovima.