15. Decembar 2017

Dana 30.11.2017. godine stupio je na snagu Protokol o elektronskoj razmeni podataka (dalje: Protokol) zaključen između Ministarstva pravde Republike Srbije i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije.

 

Ciljevi koji se žele postići zaključenjem ovog Protokola su efikasnije vođenje sudskih i drugih pravosudnih postupaka koje vode sudovi, javni tužioci, javni beležnici i javni izvršitelji u Republici Srbiji, kao i efikasnije sprovođenje poslova iz nadležnosti organa državne uprave i lokalne samouprave, odnosno poslova vođenja matičnih knjiga.

 

Predmet međusobne razmene između navedenih Ministarstava su:

  • podaci o licima koja su učesnici u sudskim i drugim pravosudnim postupcima koje vode sudovi i javni beležnici, a kojima se menja lični status tih učesnika u postupku koji je od značaja za vođenje matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih,
  • podaci sadržani u izvodima iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih.

 

Detaljnije određenje vste podataka koji su predmet razmene će biti naknadno preciziran Prilogom, kao sastavnim delom Protokola, koji će biti zaključen preko ovlašćenih lica u nadležnim ministarstvima.

 

Protokolom su se ministarstva obavezala da će preduzeti sve potrebne mere radi zaštite podataka koji se razmenjuju od nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, kao i da će utvrditi obavezu lica koja rade na obradi podataka da čuvaju njihovu poverljivost. Takođe, ministarstva su se obavezala i da će sve dobijene podatke koristiti samo u svrhe predviđene Protokolom i da ih ne mogu ustupati trećim licima.

 

Značaj Protokola za učesnike u napred navedenim postupcima je u bržoj razmeni podataka između organa koji iste poseduju i organa kojima su podaci potrebni, odsustvo papirne razmene podataka, te samim tim u skraćenom trajanju postupaka. Na ovaj način, učesnicima u sudskim postupcima će se omogućiti celishodnija i delotvornija zaštita prava i interesa, kao i smanjenje troškova u postupcima pred navedenim organima.

 

Protokol je zaključen na neodređeno vreme, a u narednom periodu ćemo imati priliku da sagledamo delotvornost i olakšice koje bi isti trebalo da nam donese u svakodnevnoj praktičnoj primeni.